Proč měníte zaměstnání, ptám se odcházejícího zaměstnance při výstupním pohovoru, „kvůli šéfovi“, odpoví. Co vás motivuje tady stále pracovat, zjišťuji u dlouholetého zaměstnance z kategorie srdcařů, přece „kvůli šéfovi“.

Dvě odlišné otázky, stejná odpověď.

To jen potvrzuje význam úrovně managementu, ať už si pod tím představíme cokoliv. Kvalita manažerů výrazně ovlivňuje život ve firmě, vnímání zaměstnanců a všeobjímající parametr zvaný firemní kultura.

Nestačí manažera nabrat a očekávat rychlé výsledky. Úkolem personalisty je práce s vedoucími, podpora, která jim pomůže uspět, manažer je klíčový klient personalisty. Správnou cestou není suplování manažerské práce, řešení problémů za ně, byť z dobré vůle.

Dlouhodobým a náročným cílem je vytvořit efektivní systém řízení lidských zdrojů, nastavit procesy, které pokryjí celý životní cyklus zaměstnance a naučit management používat nástroje práce s lidmi.

Nastavením a sjednocením pravidel dosáhneme vyšší objektivity a měřitelnosti. Dáme-li systému manažerského řízení jasnou a srozumitelnou logiku, bude z toho profitovat zaměstnavatel, zaměstnanec a zákazník.