Musíme šetřit?

Na čem doma šetříte? Na luxusu, módních trendech, na sobě, na dětech? Žijeme v dostatku, většina z nás má vše potřebné ke kvalitnímu životu, přesto se každý nějakým způsobem snaží spořit.

Jak to funguje v zaměstnání? Přišel za vámi nadřízený s rozhodnutím, že jste tady sice tři, ale dva budou stačit. Jaká byla vaše reakce?

„Musí se šetřit“ zní ze všech stran. V této době šetříme všichni, snižujeme náklady a možná tím více vyděláme. Ale opravdu jen možná. Platí pravidlo, že šetřením se trvale příjmy nezvyšují. Vydělává se na rozvoji obchodních aktivit, investicích, inovacích nebo v posledních letech na digitalizaci a automatizaci procesů. Každá investice ve firmě může přinést efektivnější využití a úsporu personálních nákladů.

My www.hruniverse.cz pomáháme firmám šetřit, ale jinak než pouhým snižováním počtu zaměstnanců a mezd. Nastavujeme personální a organizační procesy, které vedou ke zvýšení pracovního výkonu zaměstnanců. Pomáháme definovat individuální motivační pravidla s přímou vazbou na cíle a strategii společnosti. Identifikujeme kompetence a odpovědnosti zaměstnanců, které zlepšení organizaci práce v celé společnosti.

Řiďme své náklady efektivně, říkejme tomu šetření, ale na správném místě a s ohledem na budoucnost.