Některé profese se těší společenské vážnosti, jsou vysoce hodnoceny a jejich představitelé uznáváni. Jsou to především pomáhající obory, lékaři, hasiči, zdravotní sestry… Na opačné straně žebříčku se objevuje uklízečka, politik a také konzultační profese. Panuje názor, že konzultant nic nedělá, jezdí v drahém autě, chodí v obleku a poskytuje teoretické rady za nehorázné peníze. Překvapivě tento názor zastávají lidé, kteří s touto službou nemají žádnou zkušenost. Jejich přesvědčení vyplývá z neznalosti. Jak je to doopravdy?

Konzultant je odborník, expert ve svém oboru, trvá několik let, než získá dostatečné množství zkušeností, aby je mohl předávat. Pro spoustu firem je jeho expertní znalost potřebná, ale v dlouhodobém horizontu drahá. Externí poradce umožní i menším společnostem vytvořit vysoce profesionální proces, ať se týká kvality, logistiky nebo personálních procesů. Nabízí své znalosti a zkušenosti, předá ověřené, odzkoušené a funkční principy, které posunou každou společnost dál. Udržení systému pak je na klientovi.

Je to služba s vysokou přidanou hodnotou. Mzdové požadavky odborníků a manažerů jsou vysoké, firma je potřebuje, ale dlouhodobě je to pro ni drahé řešení, manažera s vysokými mzdovými nároky a požadavky na benefity neuživí. Navíc zdatný manažer se bude chtít dál posouvat, odborně, tak hierarchicky. Hrozí riziko jeho odchodu.

Oboustranně výhodné úsporné řešení.

HR UNIVERSE

Mgr. Zuzana Wojewodová

Konzultant
zuzana.wojewodova@hruniverse.cz
+420 603 882 956

Bc. René Pomiklo

Konzultant
rene.pomiklo@hruniverse.cz
+420 777 563 684

Kontaktní formulář

1 + 3 =